حسابداری ویژه مدیران

 • حسابداری ویژه مدیران

  در یک موسسه تجاری کوچک یا سازمان نرم افزاری سطح متوسط که با امور حسابداری سر وکار دارد، در فعالیت های روزانه مبادلات بیشماری باید ثبت و ضبط شوند. امروزه دفترداران از نرم افزارهای...

 • حساب های پرداختنی

  روش حساب های پرداختنی یک تراکنش حسابداری بدهی های جاری براساس مدیریت صحیح جریان نقدینگی است که در آن بر حساب های پرداختنی و هزینه ها به دقت نظارت می شود. ممکن است دوست نداشته...

 • حساب های دریافتنی

  در شرکت هایی که کار فروش خود را به صورت نسیه انجام می دهند، مجموعه مالی حساب های دریافتنی یکی از بزرگترین دارایی ها محسوب می شود. با این حال در اغلب موارد به حوزه مدیریت دارایی...

 • دفتر کل

  دفتر کل مبنا و اساس تمام اطلاعات ثبت شده مالی در هر شرکتی می باشد. این دفاتر، دفاتر اصلی سیستم حسابداری محسوب می شوند و تمام مبادلات در دفتر کل ثبت می شوند. این اطلاعات از زمان...