سیستم مدیریت محتوا-CMS

  • سیستم مدیریت محتوا

    سیستم مدیریت محتوا، یک سیستم نرم افزاری است که برای مدیریت محتوای سایت استفاده می شود. این سیستم همچنین برای طراحی قالب و محتوای سایت مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم مدیریت...

  • تکنولوژی سیستم مدیریت محتوا

    سیستم مدیریت محتوا، برنامه ای قدرتمندی است که برای مدیریت محتوای وب سایت مهم و ضروری است. از طریق سیستم مدیریت محتوا، بروز رسانی و ویرایش محتوای یک سایت در کوتاه ترین زمان امکان...

  • عناصر سیستم مدیریت محتوا - CMS

    عناصر اصلی که در یک سیستم مدیریت محتوا استفاده می شوند، وب سایت ها، صفحات اول سایت ها، صفحه محتوای استاندارد، لینک های صفحات، منوها، کتاب مهمان، فرم ها، نقشه سایت ها، مکان جستجو،...