پنل اختصاصی بیماران

 
 

جلب رضایت بیماران با امکان دسترسی به جدول زمان بندی مراجعات و پذیرش

انتظار برای بیمارانی که جهت مشاوره و درمان به مطب شما مراجعه می کنند خوشایند نیست. اگر بخش پذیرش بیماران با اطلاعات ساختمند و روند های کنترل شده اداره نشود، انتظار طاقت فرسا نه تنها بیماران بلکه مسئولان بخش پذیرش را نیزآزرده خاطرخواهد کرد چرا که مسئولان بخش پذیرش باید زمان زیادی را صرف ثبت اطلاعات بیماران و مشخص نمودن وضعیت بیمه درمانی آن ها کنند.

اما آنیکس-کلینیک در این خصوص راه حل بهتری ارائه می دهد. با استفاده از این نرم افزار روند پذیرش بیماران آسان تر می شود و شما قادر خواهید بود با کمک آن اطلاعات مربوط به بیماران را با دقت و ارزان تر ثبت و دسته بندی نمایید.

اطلاعات مربوط به بیماران را تکمیل کنید:

با استفاده از این پنل، بیماران هم می توانند اطلاعات شخصی خود را بدون نیاز به مراجعه به مطب تغییر داده یا به روز رسانی نمایند. به عبارت دیگر، با استفاده از این پنل، بیماران قادر به کنترل اطلاعات حساس خود هستند.

در نتیجه کارمندان بخش پذیرش با استفاده از این نرم افزار می توانند:
 • جدول زمان بندی مراجعات بیماران را سریع تر تکمیل کنند.
 • اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل پرونده بیمار را به سرعت در اختیار پزشکان قرار دهند.
 • وضعیت بیمه درمانی بیمار را مشخص نموده و مورد تایید قرار دهند، بدین ترتیب چرخه بازده و درآمد را تسریع نمایند.
 • امکان دسترسی سریع به اطلاعات بیمار فراهم می شود.
 • میزان رضایتمندی بیماران از سرعت در خدمت رسانی و به موقع انجام شدن امور را افزایش دهند.
 • اطلاعات مربوط به بیماران را به طور دقیق جمع آوری و ایمنی بیمار را تامین نمایند.
 • با حذف تشریفات اداری و ثبت روی کاغذ، هزینه ها کاهش داده و در وقت صرفه جویی کنند.
 • اطلاعات پزشکی و بیمه درمانی بیماران را به روز رسانی کرده و در اختیار پزشکان دیگر قرار دهند.
 • به گزارش های پزشکی دسترسی پیدا کنند.
 • اطلاعات دیگر در رابطه با تشخیص بیماری را مطالعه کنند.
 • تاریخ مراجعه را به بیماران یاد آوری کرده و نکات مهم را به آن ها گوشزد نمایند.

 

اطلاعات مربوط