تماس با بیمار و پیگیری آن

 
 

نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که پیگیری های به موقع و موثر و ارتباط با بیماران جدید، نقش مهمی در جلب رضایت و تغییر عقاید منفی آنان نسبت به مرکز درمانی ایفا می نماید. به عبارت بهتر، ویژگی خاص این ابزار پویا این است که به کابران شما کمک می کند تا بدون درگیری و به راحتی اطلاعات شخصی بیماران را بیابند و با آنان تماس برقرار کنند. علاوه بر این با اشراف به امور هنگام جمع آوری اطلاعات مربوط به بیمار پیش از عمل جراحی می دانند با چه کسی تماس بگیرند و چه اطلاعاتی را برای بیماران ارسال نمایند.

این ابزار با یاد آوری و در دسترس قرار دادن اطلاعات مورد نیاز برای بیماران، موجبات رضایت آن ها را فراهم کرده و بر میزان موفقیت اقدامات درمانی می افزاید.

ویژگی های این ابزار عبارتند از:

  • تهیه یک طرح درمانی تخصصی که همه جراحی ها و اقدامات پزشکی شما را در برمی گیرد. شما با کنترل این فهرست می توانید انجام اقدامات تخصصی را متذکر شوید.
  • هنگام پذیرش بیماران جدید، آنیکس-کلینیک به طور خودکار اسامی بیماران و اطلاعات مربوط به آن ها را ثبت می کند که با یک کلیک قابل پیگیری می باشد.
  • بسته اطلاعاتی مربوط به هر عمل به طور اختصاصی با درج نام جراح/پزشک و نوع اقدام پزشکی/ جراحی تهیه می شود.
  • اطلاعات مورد نیاز بیمار از طریق پست، پست الکترونیکی، SMS، تلفن گویا و... قابل ارسال می باشد.
  • مزایای این ابزار به شرح ذیل است:
  • درصورتی که بخواهید از نام بیمار و زمان مراجعه وی مطلع شوید نیاز به بررسی همه اطلاعات غیر ضروری نخواهید داشت.
  • بیماران در هریک از مراحل درمان می توانند اطلاعات مهم و فرم های مخصوص به خود را دریافت نمایند.
  • حین افزایش میزان رضایتمندی بیماران، بر میزان درآمد شما نیز افزوده خواهد شد.

 

اطلاعات مربوط