پذیرش یا ثبت نام بیماران

 
 

دقت در جمع آوری و ثبت اطلاعات بیماران

با استفاده از نرم افزار آنیکس-کلینیک مرکز بهداشتی و درمانی می تواند حجم انبوهی از اطلاعات شخصی، بیمه، صورتحساب ها، نتایج آزمایشگاهی و سوابق پزشکی و دارویی و سایر اطلاعات مربوط به بیماران را پیگیری و ذخیره کند. این نرم افزار قادر است با ایجاد یک تصویر کامل از هر بیمار به شما این امکان را می دهد تا در هنگام نیاز به تمام اطلاعات مربوط به بیمار به راحتی و در کوتاهترین زمان دست پیدا کنید.

ثبت اطلاعات بیماران
 • با کمک این نرم افزار اطلاعات جامع و تفصیلی بیماران شامل اطلاعات شخصی، بیمه، شماره های تماس، تاریخ وتعداد مراجعات، توضیحات و ... قابل دسترس خواهد بود.
 • می توانید تصویر بیمار، کارت شناسایی و کارت بیمه وی را آپلود کرده و در پوشه مربوط به هر بیمار ذخیره نمایید.
 • مقادیر پرداختی هر بیمار را مشخص کنید.
 • اطلاعات مربوط به بیمار و کفیل وی را ثبت و ذخیره نمایید.
 • می توانید نامه های دفتر را شخصی سازی کنید، زمان مراجعه ی بیمار را یادآوری نمایید، برچسب تهیه کنید و با اشخاص یا مراکز دیگر در ارتباط باشید.
 • می توانید تشخیص های مزمن را پیگیری و توضیحات تخصصی را ذخیره کنید.
 • این نرم افزار ابزاری توانا برای مدیریت وظایف کارمندان، پیام رسانی و انجام امور مالی بیماران به شمار می رود.
 • می توانید امور تشخیصی و درمانی، واکسیناسیون، تصویر برداری ها و معاینات پزشکی سالیانه را به طور خودکار به بیماران خود یاد آوری نمایید.
 • می توانید معوقات پرداختی را پیگیری کنید.
 • بیماران سرپایی را پذیرش کنید.
 • تمامی تماس ها با بیماران و سایر افراد را مدیریت کنید.
خودکار سازی مراحل کار
 
با استفاده از این نرم افزار می توانید راحت تر از همیشه جریان امور مرکز درمانی خود و بیماران را تحت نظر داشته باشید. از زمان ورود بیمار به درمانگاه (مطب) تا خروج وی هر اقدامی که صورت می گیرد ثبت و ذخیره شده و قابل بررسی است. این ویژگی یکی از ابعاد ابتکاری نرم افزار آنیکس-کلینیک است که در مطب ها و مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

اطلاعات مربوط