گزارش نویسی

 
 

 
ارزیابی عملکرد  تخصصی و امور مالی

آنیکس-کلینیک نرم افزاری است که امکان دسترسی به مشخصه های کلیدی مورد نیاز جهت نمایش خدمات عرضه شده و کشف مشکلات بالقوه در صورتحساب نویسی را فراهم کرده و از اتلاف وقتی که صرف انجام کارهای تکراری می شود جلوگیری می نماید.
 تهیه گزارش های تکمیلی یکی دیگر از ویژگی هایی است که  نرم افزار آنیکس-کلینیک را از سایر نرم افزارها متمایز می سازد. شایان ذکر است با تهیه گزارش هایی پویای که با دقت و ظرافت فیلتر و دسته بندی شده اند بندرت تغییر در سیستم لازم است.
آنیکس-کلینیک امکان چاپ گزارش های ظاهر شده در صفحه نمایش و امکان ذخیره سازی آن ها را نیز با فورمت  PDFو  Excel فراهم می سازد.

ثبت زمان مراجعه بیماران

با استفاده از این نرم افزار در صورت نیاز می توانید جدول زمان بندی مراجعه بیماران به درمانگاه (مطب) را چاپ نموده و در دسترس قرار دهید.

گزارش مالی

آیا می خواهید از میزان درآمد خود اطلاع داشته باشید؟ می خواهید بدانید میزان اتلاف هزینه ها چقدر است؟ این اطلاعات را نرم افزار آنیکس-کلینیک به طور مستمر در اختیارشما قرار می دهد.

ارزیابی عملکرد تخصصی و امور مالی

با استفاده از قدرت ارزیابی عملکرد تخصصی و امور مالی آنیکس-کلینیک قادر خواهید بود:

  • با مدیریتی پویا، گزارش های مالی و عملیاتی خود را مهیا سازید.
  • گزارش های استاندارد را با استفاده ازاطلاعات ثبت شده در سیستم، پرداخت ها، درآمد، بهره وری، زمان مراجعه به درمانگاه و سایر موارد تهیه نمایید.
  • اقدامات انجام شده و روند هایی که سطح عملکرد و خدمت رسانی را ارتقاء می بخشد به صورت روزانه مشخص و ارزیابی کنید.
  • گزارش های مالی که به شما امکان دسترسی سریع به اطلاعات حساب را میسر می سازد تهیه کنید، پایان هر ماه گزارش مالی خود را داشته باشید، جزئیات آن را بررسی کرده و پرداخت های نقدی را با ایمنی بیشتر انجام دهید.
  • همه گزارش ها، رسید ها و مراجعات به مطب را از طریق صفحه نمایش مشاهده نمایید.
  • ازمحصولاتی از قبیلODBC, Microsoft Access, Crystal reports  استفاده کنید.
  • ارسال یا ذخیره سازی گزارش به منظور مشاوره و تحلیل های بعدی در قالب PDF یا Excel برای شما میسر خواهد بود.

 

اطلاعات مربوط