حساب های دریافتنی

 
 

در شرکت هایی که کار فروش خود را به صورت نسیه انجام می دهند، مجموعه مالی حساب های دریافتنی یکی از بزرگترین دارایی ها محسوب می شود. با این حال در اغلب موارد به حوزه مدیریت دارایی های حساب های پرداختنی توجه و اهمیت شایسته اختصاص داده نمی شود. برای شرکت هایی که به صورت نسیه به کار فروش مشغولند استفاده از خدمات نرم افزارهای مدیریت حساب های پرداختنی که در این جا به شرح آن پرداخته می شود انتخاب بسیار مناسبی است.

امروزه، نرم افزار مدیریت حساب های دریافتنی به یکی از ابزارهای ضروری امور بازرگانی تبدیل شده است. در برنامه حساب های دریافتنی خدماتی نظیر پشتیبانی از مدیریت حساب های دریافتنی و پردازش مالی حساب های دریافتنی در اختیار کاربران جهانی قرار می گیرد. طراحی سیستم حساب های دریافتنی ایده آل باید به گونه ای باشد که در آن ها پیش فاکتورها و صورت حساب های جریان نقدینگی به سرعت تهیه شوند.

کاربرانی که مشتاق به استفاده از نرم افزار حساب های دریافتنی هستند می توانند از مزیت های متفاوتی که در ارتباط با کارکردهای مدیریت حساب های دریافتنی در این نرم افزارها وجود دارد، بهره مند شوند. همزمان با دسترسی به خدمات نرم افزار حساب های دریافتنی، می توانید شاهد کاهش بدهی های لاوصول و افزایش بازیابی بدهی ها باشید. دیگر مزیت های این نرم افزارها عبارتند از بهره گیری از فناوری روز، تاخیر کمتر در پرداخت بدهی ها، انسجام و هماهنگی، کاهش هزینه های عملیاتی، خلاص شدن از بدهی های غیرعملی، افزایش جریان نقدینگی، نظارت بیشتر بر مدیریت حساب های دریافتنی و ارائه خدمات بهتر به مشتری.

اغلب موسسات وصول بدهی ها و وجوه مورد اختلاف، تنها بر مطالباتی که وصول شدنی باشند متمرکز می شوند، و فعالیت های ثانوی نظیر شناسایی حساب هایی که نیازمند مستندسازی هستند، شناسایی مواردی که در آن ها مشتری در مورد اعتبار و صحت تراکنش به مشکل برخورده است، شناسایی وجوه نقد غیر عملی، و شناسایی حساب های مساله ساز را نادیده می گیرند و به آن ها رسیدگی نمی کنند. نرم افزار مدیریت حساب های دریافتنی به امور مشتریان رسیدگی می کند و می تواند از پیش غربالگری هایی انجام دهد تا از تاخیر در پرداخت حساب های شما جلوگیری شود. با کاهش تاخیر در پرداخت حساب ها، احتمال افزایش سود حاشیه ای سازمان نیز بالا می رود.

سیستم حساب های دریافتنی، گزارش تمام حساب های دریافتنی را در اختیار قرار می دهد. این سیستم شامل دو فرآیند صدور کامل صورتحساب ها و فرآیند اولویت بندی زمانی پیش فاکتورها می باشد. پیش فاکتورهایی که در قسمت قبل تسویه شدند، فهرست می شوند. هنگامی که مبلغ یک حساب دریافتنی زیاد می شود یا پیش فاکتوری پرداخت می شود، حساب ها به صورت خودکار به روز می شوند. به علت به روز رسانی خودکار حساب ها، در این سیستم حسابداری نیاز به واردن کردن داده ها و اطلاعات کمتر می شود. برنامه های پردازشگر متعدد، گزارش ها و صفحات نمایش، گزارش های حساب های دریافتنی را تشکیل می دهند.

نرم افزار حسابداری عموما دو بخش اصلی دارد که عبارتند از حساب های پرداختنی و حساب های دریافتنی. در حساب های پرداختنی با پیگیری فروشنده ها، فهرست بندی اقلام خریداری شده، چاپ چک های پرداختنی و ارائه داده های جاری و پیشین به صورت مفصل یا اجمالی جریان نقدینگی مدیریت می شود. در حساب های دریافتنی، ودیعه ها، اولویت بندی زمانی مشتری ها، و پیش فاکتورها پیگیری می شوند و پیش فاکتورهای از موعد گذشته و گزارشات چاپ و ایمیل می شوند.

گزارشات حساب های دریافتنی می توانند فاکتورهای متعددی را شامل شوند. در گزارش پیش فاکتور و اولویت بندی زمانی مشتری مشتریانی که سر رسید پرداخت آن ها گذشته است فهرست می شوند. گزارش پیش فاکتورهای پرداخت شده ماه گذشته فهرست تمام پیش فاکتورهایی که در طول ماه گذشته پرداخت شده اند را در اختیار کاربر قرار می دهد. هدف از گزارش "فهرست پیش فاکتورهای پرداخت شده" ارائه فهرستی از پیش فاکتورهایی است که مبلغ آن ها در تاریخ به حساب واریز شده است. برای هر تراکنش یک کد پیگیری نیز اختصاص داده می شود.

 

اطلاعات مربوط

  • حسابداری ویژه مدیران

    در یک موسسه تجاری کوچک یا سازمان نرم افزاری سطح متوسط که با امور حسابداری سر وکار دارد، در فعالیت های روزانه مبادلات بیشماری باید ثبت و ضبط شوند. امروزه دفترداران از نرم افزارهای...

  • حساب های پرداختنی

    روش حساب های پرداختنی یک تراکنش حسابداری بدهی های جاری براساس مدیریت صحیح جریان نقدینگی است که در آن بر حساب های پرداختنی و هزینه ها به دقت نظارت می شود. ممکن است دوست نداشته...

  • دفتر کل

    دفتر کل مبنا و اساس تمام اطلاعات ثبت شده مالی در هر شرکتی می باشد. این دفاتر، دفاتر اصلی سیستم حسابداری محسوب می شوند و تمام مبادلات در دفتر کل ثبت می شوند. این اطلاعات از زمان...